lnwshop logo

สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง

สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง
สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 1สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 2สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 3สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 4สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 5สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 6สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 7สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 8สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 9สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 10สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 11สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 12สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 13สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 14สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 15สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 16สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 17สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 18สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 19สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 20สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 21สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 22สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 23สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 24สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 25สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 26สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 27สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 28สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 29สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 30สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 31สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 32สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 33สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 34สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 35สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 36สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 37สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 38สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 39สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 40สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 41สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 42สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 43สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 44สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 45สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 46สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 47สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 48สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 49สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 50สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 51สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 52สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 53สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 54สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 55สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 56สอนทำชานมไข่มุก ไต้หวัน - สอนทำชาไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ - สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้ง thumbnail 57
หมวดหมู่ หลักสูตรที่สอน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 19 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
หลักสูตร
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

หลักสูตรสอนทำชานมไข่มุกขั้นเทพ (ครบเครื่อง)

 

สอนทำชานมไข่มุก - สอนทำชาเขียวมัทฉะแท้ จากญี่ปุ่น -

สอนทำเฉาก๊วยนมสด - สอนทำพุดดิ้งนม พุดดิ้งไข่ พุดดิ้งช็อคโกแลต

 

@@ ชาเขียวมัทฉะ (ชาเขียวญี่ปุ่น สูตรเข้มข้น มีสอนที่นี่ที่เดียว) 

 

@@ บอกการเลือกซื้อนมสด แบบไหนหาซื้อง่าย ทำอร่อย

 

@@ วิธีการเก็บนมสดให้อยู่ได้นาน คงรสชาด

 

@@ สอนปรุงรสนมสด แบบคงรสชาด ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก น้ำแข็งละลายช้า รสชาดเข้มข้น หอมนม ๆ

 

@@ สอนผสมนมสดแบบรวดเร็ว ออกมานัว อร่อย ได้รสต่าง ๆ เช่น นมสด นมชมพู นมเขียว นมคาราเมล นมเฮเซลนัท นมมะลิ นมมิ้นท์ นมสตรอเบอร์รี่ นมบลูเบอร์รี่ นมลาเวนเดอร์ ฯลฯ

 

@@ สอนทำเฉาก๊วยนมสด นมสดไข่มุก นมสดพุดดิ้ง

         ชานมเฉาก๊วย ชานมไข่มุก ชานมพุดดิ้ง

         ชาเขียวนมเฉาก๊วย ชาเขียวนมไข่มุก ชาเขียวนมพุดดิ้ง

 

@@ สอนทำเฉาก๊วยไต้หวัน

 

@@ สอนทำพุดดิ้งไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นพุดดิ้งนมสด พุดดิ้งไข่ พุดดิ้งช็อคโกแลต

 

@@ สอนให้รู้จักชาแต่ละประเภท : วิธีเก็บรักษาใบชาให้มีประสิทธิภาพ และคงความหอม ใหม่ได้นาน

 

@@ บอกสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ : ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ

 

@@ สอนการทำน้ำชาทุกชนิด สอนการอบชาแต่ละประเภทให้หอมและถึงกลิ่นชา รสชาดเข้ม กลมกล่อม

 

@@ ชานม (เข้มข้น กลมกล่อม อร่อยลงตัว) กว่า 20 เมนู เช่น ชาคาราเมล ชานมเผือก ชานมกล้วยหอม ชานมแคนตาลูป ชานมโกโก้ ชานมคาราเมล ชานมเฮเซลนัท ฯลฯ

 

@@ ชาเขียวนม (สูตรพิเศษ ด้วยรสชาหอม เข้มข้น ไม่เหมือนใครจริง ๆ)


@@ ชาเขียวมะลิ (หอมกลิ่นชา หวานกำลังดี)

 

@@ ชาผลไม้และชารสอื่น ๆ (เป็นชาใสรสชาดลงตัวระหว่างชาและรสผลไม้) การผสมเพิ่มเมนูในร้านได้มากมาย กว่า 30 เมนู เช่น ชาแอปเปิ้ล ชาสตรอเบอร์รี่ ชาเสาวรส ชาโยเกิร์ต ชายาคูลท์ ฯลฯ

 

 

@@ สอนทำชาผลไม้ผสมโยเกิร์ต มากกว่า 30 เมนู เช่น ชาบลูเบอร์รี่โยเกิร์ต ชาลิ้นจี่โยเกิร์ต ชาราสพ์เบอร์รี่โยเกิร์ต ฯลฯ

 

@@ เรามีวิธีกรองใบชาแบบใหม่ : ไม่ต้องเสียเวลาล้างผ้ากรองนาน สะอาด รวดเร็ว และสะดวกจริง ๆ

 

@@ สอนวิธีการจัดเก็บน้ำชา : ให้มีรสชาด กลิ่น ที่คงที่เหมือนเดิม พร้อมเสริฟทุกเวลา

 

@@ สอนทำไข่มุกให้เหนียวหนึบ : สุกทุกเม็ดและสุกทุกครั้งที่ทำ ไม่จับตัวเป็นก้อน วิธีเลือกไข่มุกที่จะนำมาใช้ วิธีการเก็บไข่มุก การปรุงรสไข่มุกให้อร่อย แตกต่างจากร้านอื่น

 

@@ สอนการผสมชา และวิธีการผสม : ขั้นตอนของการผสมเพื่อเชคให้ได้รสชาดชาที่กลมกล่อม

 

@@ สอนคิดต้นทุน : ชาแต่ละชนิดต้นทุนแตกต่างกัน ควรใช้ยังไง ทำยังไงให้ต้นทุนต่ำสุด ๆ แต่ได้กำไรสูงสุดเช่นกัน

 

@@ สอนการตั้งราคา : การขาย การตลาด การตั้งราคา เป็นสิ่งสำคัญ ควรทำกลยุทธ์ไหน เมื่อไหร่

 

@@ บอกเทคนิคต่าง ๆ : ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ต่าง ๆ ถ่ายทอดหมดเลยค่ะ

 

@@ ที่ปรึกษา : ไม่เพียงสอนวิธีการทำ เทคนิคต่าง ๆ ทุกอย่างแล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ การเปิดร้าน การทำตลาด การทำสื่อต่าง ๆ ด้วยค่ะ

 

เรียนจริงปฏิบัติจริงทุกคน ทุกขั้นตอน

 

สอนเพียงท่านละ 3,500.- บาทเท่านั้นค่ะ

โอนเงินค่าเข้าเรียน 1,000.- บาท ชำระส่วนที่เหลือในวันที่เข้าเรียนค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งยืนยันจำนวนเงินโอนนั้นมาจากคุณ

วันที่มาเรียนไม่มีหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปตัวจริงจะชำระเต็มจำนวนนะคะ

รับโอนเงินผ่านเค๊าเตอร์ธนาคาร และตู้ ATM ที่มีสลิปเป็นหลักฐานเท่านั้น

 

เรียนแบบ Private (ตัวต่อตัว) ท่านละ 6,500.- บาท

(นัดวันและเวลาเรียนได้ ชำระค่าเรียนส่วนแรก 3,000.- บาท)

 

ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเข้ามาเรียน

โดยโอนเงินค่าหลักสูตร 3,000.- บาท 

แล้ว SMS แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร. 1-2 หมายเลข 

พร้อมโทร. ยืนยันอีกครั้ง จะจัดส่งเป็นคู่มือไปให้ ภายใน 3 วันทำการ

  

สนใจโปรดติดต่อ "พิงค์ วานิลลา" โทร. 094-6635145

Inbox หรือกล่องข้อความใน www.facebook/pinkvanillafanclub

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สอบถาม
คือว่าอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยากเรียนชานมไข่มุกถ้าขับรถไปจะติดม็อบรึเปล่าค่ะ แล้วจะจอดรถที่ใหนได้ค่ะ มีห้างสรรพสินค้าที่ใกล้รึเปล่าค่ะจะเอาไปจอดแล้วจะนั่งแท็กซี่ค่ะ
กาญจนณัฏฐ์
กาญจนณัฏฐ์
171.99.103.x
13 ม.ค. 2557 09:35 น.
เรียนชาไข่มุก 2500 กับ 5000 แตกต่างกันแต่เรียนตัวต่อตัวเหรอคะ เนื้อหาที่เรียน้หมือนกันรึป่าวคะ
กับ 5000 ต่างกันตรงเรียนตัวต่อตัวอย่างเดียวเหรอคะ หลักสูตรที่เรียนเหมือนกันใช่มั้ย
panan perpin
panan perpin
110.49.224.x
21 ก.ย. 2556 00:16 น.
ต่างกันที่เรียนรวมหรือว่าตัวต่อตัวค่ะ ชัดเจนอยู่แล้ว
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
22 ก.ย. 2556 15:40 น.
สูตรชานมไข่มุก
ขอสอบถามเรื่องการซื้อสูตรนะค่ะ พอดีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไปเรียนด้วยตัวเองอยากทราบว่าสูตรที่ให้กรณีซื้อสูตร จะมีวิธีการทำชัดเจนมากมั๊ยค่ะ สำหรับคนเพิ่งเริ่มหัดทำค่ะ ปกติที่ร้านจะขายกาแฟเป็นหลัก เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับชาไข่มุก
และสูตรที่จะได้รับนี่จะเหมือนหลักสูตรที่เขียนไว้สำหรับคนไปเรียนด้วยตัวเองหรือป่าวค่ะ (เช่น สูตรพุดดิ้ง วิธีการเก็บรักษานมสด การทำให้นมรสชาตินัว การทำเฉาก้วย.......ฯลฯ.)

รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จันทนา
จันทนา
103.7.58.x
24 มิ.ย. 2556 15:41 น.
เรียนหรือซื้อสูตรคู่มือเดียวกันค่ะ ฉะนั้นไม่ได้เข้ามาเรียนก็สามารถทำได้เหมือนกัน เพียงแต่ไม่เห็นภาพตั้งแต่แรกแค่นั้น ในคู่มือมีรายละเอียดทุกอย่างให้อยู่แล้ว ไม่ว่าใช้อะไร ยี่ห้ออะไร เท่าไหร่ ทำยังไง ไม่เข้าใจตรงไหนก็โทร.สอบถามได้ค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
22 ก.ย. 2556 15:39 น.
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Categories

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


 
Pink Vanilla

Drinks - Desserts

10.00 - 16.00 Hrs.

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก