lnwshop logo

สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด

สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด
สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 1สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 2สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 3สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 4สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 5สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 6สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 7สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 8สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 9สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 10สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 11สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 12สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 13สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 14สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 15สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 16สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 17สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 18สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 19สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 20สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 21สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 22สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 23สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 24สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 25สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 26สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 27สอนทำกาแฟสด เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มอคค่า อเมริกาโน ชาชัก ชามะนาว ชาดำเย็น ชาซีลอน ชาเขียว กาแฟโบราณ โอเลี้ยง โอเลี้ยงยกล้อ ชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ่ แก้วต่อแก้ว ชาสด thumbnail 28
หมวดหมู่ หลักสูตรที่สอน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 19 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
หลักสูตร
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

หลักสูตรกาแฟสด ชาสด ชงด้วยเครื่อง

 

สอนการชงกาแฟสดและชาสด เป็นแก้วต่อแก้ว สอนแบบเข้มข้น

 

@@ สอนให้รู้จักชนิดของเมล็ดกาแฟสด ลักษณะของเมล็ดกาแฟ

@@ เตรียมเครื่องกลั่นกาแฟเอสเพรสโซ่ ก่อนเริ่มการใช้งานในแต่ละวัน การทำความสะอาด การดูแลรักษาเครื่อง

@@ รู้จักระบบต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ พร้อมวิธีการใช้งาน

@@ แยกประเภทเมนูกาแฟและเมนูชา ความแตกต่างแต่ละเมนู

@@ สอนการสตรีมเครื่องดื่มให้ร้อน มีฟอง นุ่มละมุน

@@ แนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการชงกาแฟ และชา พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการตวงต่าง ๆ

@@ สอนชงกาแฟโดยให้คุณลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการตวง หรือการชง ทำได้ 3 แบบทั้งร้อน ทั้งเย็น  และปั่น ให้ได้รสของกาแฟที่เข้มข้น กลมกล่อม

@@ สอนการผสมกาแฟให้มีกลิ่น หรือรสชาดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเมนูได้อีกมากมาย เช่น คาราเมลลาเต้  ไวท์ช็อคคาปู  และมิ้นท์มอคค่า เป็นต้น

@@ สอนการชงชาแบบสมัยใหม่ ชงแบบแก้วต่อแก้ว (ไม่ใช้ถุงชงแบบสมัยก่อน) ซึ่งได้ชาที่มีคุณประโยชน์ทุกแก้ว

@@ สอนทำเมนูโฟลต สำหรับกาแฟ และชา เช่น ลาเต้โฟลต มอคค่าโฟลต ชานมโฟลต ชาเขียวนมโฟลต เป็นต้น

@@ สอนทำเมนูกาแฟ ที่เรียกว่า "อัฟโฟกาโต้" 

@@ เลือกชาที่นำมาใช้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รสชาติชาที่แตกต่างจากร้านทั่วไป

@@ สอนวิธีชงชาให้เข้ากันกับชาแต่ละประเภท ซึ่งจะออกมากลมกล่อม ได้กลิ่นชา อย่างเต็มที่ เต็มรสชาดชา

@@ วิธีทำน้ำเชื่อมใสแจ๋ว วิธีการจัดเก็บไว้ได้โดยไม่ตกผลึกเป็นก้อน ไม่เปรี้ยว ไม่ต้องแช่เย็น ไม่เสียและเก็บได้เป็นปี

@@ ทำชามะนาว ไม่ขม กลมกล่อมลงตัว โดยน้ำมะนาวจะคั้นสด ๆ ต่อแก้วอย่างรวดเร็ว ไม่เลอะเทอะ ไม่ยุ่งยาก

@@ แนะนำการเลือกเครื่องปั่นให้เหมาะสม และมีคุณภาพ ได้เนื้อเนียนสวย

@@ สอนวิธีการจัดการเก็บวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ง่ายและรวดเร็วทันใจ ไม่เสียเวลาและยุ่งยากในการทำเหมือนที่คิด

@@ สอนวิธีการคิดคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบทุกอย่าง พร้อมทั้งการตั้งราคาขาย

@@ เทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์การขายต่าง ๆ

 

รายละเอียดเมนู ร้อน เย็น ปั่น  มีดังต่อไปนี้

++ อเมริกาโน่

++ เอสเพรสโซ่

++ คาปูชิโน่

++ ลาเต้

++ มอคค่า

++ กาแฟสดกลิ่นต่าง ๆ เช่น คาราเมลลาเต้  เฮเซลนัทลาเต้  มิ้นท์มอคค่า ฯลฯ

++ ชาเย็น (ชานม ชาชัก)

++ ชาดำเย็น

++ ชาเย็นยกล้อ

++ ชามะนาว

++ ชาเขียวนม (ชาเขียวไทย)

++ ชาเขียวมะนาว

++ ชาเขียวดำเย็น

++ ชาซีลอนนม (ชาศรีลังกา)

++ ชาซีลอนดำเย็น

++ ชาซีลอนยกล้อ

++ ชาซีลอนมะนาว

++ กาแฟโบราณ ชงด้วยเครื่อง

++ โอเลี้ยง

++ โอเลี้ยงยกล้อ

 

เรียนจริง – ปฏิบัติจริงทุกคน ทุกขั้นตอน

ตั้งแต่เริ่มต้น จนเปิดร้านเลยทีเดียวค่ะ

 

สอนเพียงท่านละ 3,500.- บาทเท่านั้นค่ะ

โอนเงินค่าเข้าเรียน 1,000.- บาท ชำระส่วนที่เหลือในวันที่เข้าเรียนค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งยืนยันจำนวนเงินโอนนั้นมาจากคุณทันที

เก็บหลักฐานการโอนมาแสดง ณ วันที่เข้าเรียนด้วยนะคะ

วันที่มาเรียนไม่มีหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปตัวจริงจะชำระเต็มจำนวนนะคะ

 

เรียนแบบ Private (ตัวต่อตัว) ท่านละ 6,500.- บาท

(นัดวันและเวลาเรียนได้ ชำระค่าเรียนส่วนแรก 3,000.- บาท)

  

ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเข้ามาเรียน

โดยโอนเงินค่าหลักสูตร 3,500.- บาท 

แล้ว SMS แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร. 1-2 หมายเลข

พร้อมโทร. ยืนยันอีกครั้ง จะจัดส่งเป็นคู่มือไปให้ ภายใน 3 วันทำการ


(สนใจติดต่อ "พิงค์ วานิลลา" โทร. 094-6635145 ค่ะ)

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Categories

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


 
Pink Vanilla

Drinks - Desserts

10.00 - 16.00 Hrs.

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก