lnwshop logo

สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้

สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้
สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 1สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 2สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 3สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 4สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 5สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 6สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 7สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 8สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 9สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 10สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 11สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 12สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 13สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 14สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 15สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 16สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 17สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 18สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 19สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 20สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 21สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 22สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 23สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 24สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 25สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 26สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 27สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 28สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 29สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 30สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 31สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 32สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 33สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 34สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 35สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 36สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 37สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 38สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 39สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 40สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 41สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 42สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 43สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 44สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 45สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 46สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 47สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 48สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 49สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 50สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 51สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 52สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 53สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 54สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 55สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 56สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 57สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 58สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 59สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 60สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 61สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 62สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 63สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 64สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 65สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 66สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 67สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 68สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 69สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 70สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 71สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 72สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 73สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 74สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 75สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 76สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 77สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 78สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 79สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 80สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 81สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 82สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 83สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 84สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 85สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 86สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 87สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 88สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 89สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 90สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 91สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 92สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 93สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 94สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 95สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 96สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 97สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 98สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 99สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 100สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 101สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 102สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 103สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 104สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 105สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 106สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 107สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 108สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 109สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 110สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 111สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 112สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 113สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 114สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 115สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 116สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 117สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 118สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 119สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 120สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 121สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 122สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 123สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 124สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 125สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 126สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 127สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 128สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 129สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 130สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 131สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 132สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 133สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 134สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 135สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 136สอนทำขนมไข่ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ขนมไข่สอดไส้ thumbnail 137
หมวดหมู่ หลักสูตรที่สอน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 26 เม.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
หลักสูตร
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

สอนทำขนมไข่นุ่มนิ่ม - ใส่ไส้

 

ขนมไข่ เป็นขนมที่มีมานานหลายปีแล้ว แต่ขนมไข่นุ่มนิ่มต้องมาเรียนที่พิงค์ วานิลลา

จะมีหลากหลายหน้า และสอดไส้รสต่าง ๆ ด้วย แบบทานแล้วเพลิดเพลิน ชิ้นต่อชิ้นได้เลย

"พิงค์ วานิลลา"เผยเคล็ดลับการทำขนมไข่ มีกลิ่นหอม-หวานกำลังดี เนื้อนุ่มนิ่ม

ไม่เหมือนที่ขายทั่วไป ไม่กระด้าง ไม่ฝืดคอ เนื้อจะละเอียดนุ่ม ชุ่มลิ้น ชื่นคอ 

กินเพลินชิ้นต่อชิ้นได้ โดยไม่ต้องดื่มน้ำตามแน่นอน (ขนมไข่ทั่วไป ทาน 1 ชิ้น ดื่มน้ำตาม 1 แก้ว)

 

ขนมไข่ต้นทุนต่ำ ขายง่าย คืนทุนเร็ว

 

-  ขนมไข่นุ่มนิ่ม หอม ชุ่มชื่น ไม่ติดคอ

-  ขนมไข่นุ่มนิ่มหน้าต่าง ๆ เช่น ลูกเกด อัลมอนด์ ผลไม้ ฯลฯ

-  ขนมไข่นุ่มนิ่มสอดไส้รสต่าง ๆ เช่น กล้วย วานิลลา ช็อคโกแลต สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ฯลฯ

 

 

รายละเอียดการสอนมีดังนี้ :-

@@ สอนวิธีทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผสม การหยอดลงพิมพ์ จนเป็นขนมไข่นุ่มนิ่มออกมาสวยน่ารับประทาน และขายได้

@@ บอกเคล็ดลับทุกอย่างที่ทำให้ขนมไข่มีเนื้อนุ่มนิ่ม ไม่เหม็นคาวไข่ ไม่ติดคอ กลิ่นหอม รสชาดอร่อย ทานต่อเนื่องได้ ซึ่งต่างกับร้านขายทั่วไปที่กินขนมไข่ 1 ชิ้น ดื่มน้ำตาม 1 แก้ว ทานแล้วแค้น ๆ แห้ง ๆ ติดคอ เนื้อแข็งกระด้าง

@@ สอนการตกแต่งหน้าขนมไข่ ท็อปปิ้ง หรือสอดไส้รสต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรสชาดให้หลากหลาย ไม่จำเจ

@@ สอนการเลือก Packaging : ใส่ภาชนะ หรือ Packing อย่างไรให้เก็บไว้ได้นาน ดูสวยงาม ดึงดูดให้ซื้อ หรือนำไปเป็นของฝาก เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้ดูดี มีสไตล์ ทันสมัย น่ารับประทาน

@@ สอนให้รู้จักชนิดของแป้ง และส่วนผสมแต่ละประเภทของเบเกอร์รี่ วัตถุดิบแต่ละชนิดแตกต่างกัน สอนให้รู้จักการจะนำแป้งชนิดไหนไปใช้ทำอะไรให้ถูกต้อง

@@ บอกสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เลือกใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด แหล่งซื้อวัตถุดิบ การเลือกซื้อวัตถุดิบ ให้คุณภาพดีต้นทุนต่ำ โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้จะไม่มีสารกันบูดแน่นอน

@@ บอกวิธีการตวง ตวงยังไงให้รวดเร็ว ไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อย

@@ บอกวิธีเทียบหน่วยการตวงแต่ละประเภท

@@ บอกวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ รักษาให้ใช้ได้นานและง่ายต่อการใช้ และ จัดเก็บแป้งขนมไข่ ให้ใช้ได้นานวัน

@@ บอกคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิด วัตถุดิบแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

@@ สอนคิดต้นทุน : ต้นทุนแต่ละชิ้นเท่าไหร่ คิดยังไง แล้วจะตั้งราคาขายเท่าไหร่

 

เรียนจริงปฏิบัติจริงทุกคน ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น จนเปิดร้านเลยทีเดียวค่ะ

 

สอนและให้คำปรึกษาหลังการสอน เพียงท่านละ 3,500.- บาทเท่านั้นค่ะ

โอนเงินค่าเข้าเรียน 1,000.- บาท ชำระส่วนที่เหลือในวันที่เข้าเรียนค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งยืนยันจำนวนเงินโอนนั้นมาจากคุณ

วันที่มาเรียนไม่มีหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปตัวจริงจะชำระเต็มจำนวนนะคะ

 

เรียนแบบ Private (ตัวต่อตัว) ท่านละ 7,000.- บาท

(นัดวันและเวลาเรียนได้ ชำระค่าเรียนส่วนแรก 3,500.- บาท)

 

ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเข้ามาเรียน

โดยโอนเงินค่าหลักสูตร 3,000.- บาท 

แล้ว SMS แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร. 1-2 หมายเลข

พร้อมโทร. ยืนยันอีกครั้ง จะจัดส่งเป็นคู่มือไปให้ ภายใน 3 วันทำการ

 

(สนใจติดต่อ "พิงค์ วานิลลา" โทร. 094-6635145 ค่ะ) 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สูตรขนมไข่นุ่มนิ่ม
ปกติเคยซื้อขนมไข่กินมันจะฝืดคอ แต่พอมาลองซื้ออีกเจ้าหนึ่งปรากฎว่า ร้านนี้อร่อยมาก มันนุ่มนิ่มไม่ฝืดคอเลย เอาไว้กี่วันก็ไม่แข็งยังนิ่มเหมือนเดิม อยากรู้ว่าของ พิ้งวนิลา จะเป็นแบบนี้หรือป่าว ถ้าใช่ก็อยากเรียนมากเลยค่ะ ไม่ทราบว่า อยากจะสั่งซื้อเป็นแพคกลม ๆ แล้วจะให้ส่งมาให้ชิมได้หรือเปล่าค่ะ สนใจอยากเรียนมากเลยค่ะ แต่กลัวไม่ใช่อย่างที่คิด ถ้าใช่ ก็จะเรียนแบบซื้อตำราค่ะ เพราะไม่สะดวกเข้าไปเรียนค่ะ เพราะยู่ชลบุรี เข้ากรุงเทพไม่ค่อยเป็นค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ
วิไลลักษณ์ เสริมศรี
วิไลลักษณ์ เสริมศรี
202.28.78.x
5 มิ.ย. 2560 14:50 น.
ขนมไข่เราเป็นแบบนิ่มค่ะ ชื่อ ขนมไข่นุ่มนิ่ม ตามที่ตั้งเลยค่ะ เก็บไว้หลายวันก็ยังนิ่มอยู่ค่ะ ไม่ฝึดคอ ไม่แข็ง

สนใจเรียนหรือซื้อคู่มือสูตร ดูรายละเอียดในเวปนี้ได้เลยค่ะ
จะมีรายละเอียดเขียนไว้ครบถ้วนค่ะ

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 094-6635145
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
10 มิ.ย. 2560 22:43 น.
อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเปล่าคะ
อยู่ห่างจากสุวรรณภูมิเปล่าคะ เบอร์โทร 0814161789
นงนุช แก้วกองมูล
นงนุช แก้วกองมูล
1.0.222.x
8 ต.ค. 2559 21:25 น.
ถ้าไม่ได้มาเรียนแต่ให้ส่งตำราให้
1. จะสามารถทำได้หรือไม่ และถ้าให้ส่งตำราให้แล้วทำได้ไม่เหมือนหรือทำไม่ได้จะสามารถมาเรียนได้หรือไม่และต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกหรือเปล่าคะ
2. อยากทำขายมากเพราะเงินไม่พอใช้ต้องการทำเป็นรายได้เสริมค่ะเลี้ยงลูก 2คนกำลังเรียนค่ะ
นงนุช แก้วกองมูล
นงนุช แก้วกองมูล
1.0.222.x
8 ต.ค. 2559 21:18 น.
อยู่ที่ไหนคะ สถานที่เรียน
สนใจค่ะ
ปีย์วรา
ปีย์วรา
49.49.64.x
14 ก.พ. 2559 21:09 น.
สถานที่เรียนอยู่ที่ไหนค่ะ
เรียนทำขนมไข่แบบมีใส่้ค่ะสนใจค่ะ
ดวงเดือน วงษ์คำ
ดวงเดือน วงษ์คำ
202.183.135.x
10 ส.ค. 2558 12:18 น.
ขนมไข่สอดไส้มีให้ชิมเปล่า
สนใจอยากเรียนขนมไข่สอดไส้ค่ะเลยอยากทราบว่ามีให้ชิมก่อนหรือเปล่าคะแล้วถ้าสนใจเรียนๆประมาณครั้งกี่คนค่ะ
โตโต้
โตโต้
1.46.111.x
12 พ.ย. 2557 16:36 น.
ไม่มีค่ะ แต่ดูจากที่สอนได้เลยค่ะ หน้าเฟสมีคนเรียนประจำเลยค่ะ รับประกันความอร่อยค่ะ ไม่อร่อย "พิงค์ วานิลลา" ไม่ออกหลักสูตรค่ะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
14 พ.ย. 2557 18:26 น.
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Categories

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


 
Pink Vanilla

Drinks - Desserts

10.00 - 16.00 Hrs.

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก