lnwshop logo

สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ

สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ
สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 1สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 2สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 3สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 4สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 5สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 6สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 7สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 8สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 9สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 10สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 11สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 12สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 13สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 14สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 15สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 16สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 17สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 18สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 19สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 20สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 21สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 22สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 23สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 24สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 25สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 26สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 27สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 28สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 29สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 30สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 31สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 32สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 33สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 34สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 35สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 36สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 37สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 38สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 39สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 40สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 41สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 42สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 43สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 44สอนทำขนมเบื้องโบราณ - ขนมเบื้องไทย - ขนมเบื้องกรอบนาน - ขนมเบื้องสูตรโบราณ - หลักสูตรขนมเบื้องโบราณ thumbnail 45
หมวดหมู่ หลักสูตรที่สอน
ราคา 9,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 19 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
หลักสูตร
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

หลักสูตรสอนทำขนมเบื้อง สูตรโบราณ กรอบนาน

 

หลักสูตรทำขนมเบื้องโบราณ เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้รับ

ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้แป้งขนมเบื้องกรอบนาน

สอนตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักวัตถุดิบที่จะนำมาทำแป้งและไส้ต่าง ๆ

การทำครีมให้อยู่ได้นาน การละเลงแป้ง วนแป้งบนเตาขนมเบื้อง

การทาครีม การใส่ไส้ และการพับ พร้อมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

การคิดต้นทุน ตลอดจนจบหลักสูตร และขายได้เลย

เรียนควบคู่ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะเน้นปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

บอกเคล็ดลับต่าง ๆ ทั้งสถานที่ซื้อวัตถุดิบไปทำด้วยตัวเองได้

 

ขนมเบื้องของ "พิงค์ วานิลลา" เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเลือกสรรมาอย่างดี

ให้ความสำคัญของส่วนผสมทุกตัวไม่ใช่แค่ตัวแป้งที่กรอบเท่านั้น

ไส้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ขนมเบื้องนั้นมีความอร่อยไปพร้อม ๆ กับตัวแป้งที่กรอบนาน

ฉะนั้น เมื่อลูกค้าได้ทานเข้าไปแล้วจะได้รับรสของแป้งที่ หอมกรอบ

ไม่ว่าจะทานตอนร้อน ๆ หรือตอนที่เย็นแล้วก็ยังกรอบอยู่ค่ะ

 

รายละเอียดมีดังนี้

 

@@ สอนการทำขนมเบื้อง แป้งขนมเบื้องสูตรโบราณ หอม กรอบนาน อร่อย ผสมเอง อร่อย และบอกแหล่งการซื้อวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบแต่ละชนิด พิงค์ วานิลลา สอนและบอกเคล็ดลับทั้งหมดให้เลย ไม่ว่าจะต้องเจอปัญหาในการขาย หรือปัญหาที่เกิดจากเตาต่าง ๆ หรือส่วนผสมไม่ครบจะเป็นอย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลย ทำไม่เป็น จนทำเป็นขนมเบื้องได้ และกลับไปขายได้เลยค่ะ

@@ สอนให้รู้จักชนิดของแป้ง และส่วนผสมแต่ละประเภทของเบเกอร์รี่ : วัตถุดิบแต่ละชนิดแตกต่างกัน สอนให้รู้จักการจะนำแป้งชนิดไหนไปใช้ทำอะไรให้ถูกต้อง

@@ บอกสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ : ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เลือกใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด

@@ บอกวิธีการตวง : ตวงยังไงให้รวดเร็ว ไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อย

@@ บอกวิธีเทียบหน่วยการตวงแต่ละประเภท

@@ บอกคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิด : วัตถุดิบแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

@@ สอนผสมหรือทำแป้งขนมเบื้อง สูตรโบราณ ให้กรอบนาน ให้อร่อย : ใส่อะไร ทำอย่างไร บอกขั้นตอนให้หมดเลย

@@ สอนการทำไส้ครีม ให้อยู่ได้นานไม่เหลว 

@@ สอนการทำไส้ฝอยทองให้มีรสชาดอร่อย ไม่คาว มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน 

@@ สอนการทำไส้เค็ม ผัดไส้มะพร้าวให้ออกมาอร่อย กลมกล่อม รสชาดเข้มข้นถึงเครื่อง เข้ากับตัวแป้งเมื่อทานพร้อมกัน

@@ สอนทำน้ำตาลสังขยา สำหรับทาขนมเบื้องแบบโบราณแท้ ๆ

@@ สอนและแนะนำการตกแต่งหน้าขนมเบื้องแบบโบราณและสมัยใหม่ ให้มีหน้าหลากหลาย

@@ บอกวิธีการเก็บรักษาไส้ต่าง ๆ ให้อยู่ได้นานวัน

@@ สอนการเตรียมพร้อมของเตา : เกี่ยวกับไฟ ขนาดไหน ปรับระดับใด แบบไหนพร้อมที่ลงแป้งและวนแป้ง

@@ บอกการใช้ปริมาณแป้ง วิธีการลงแป้ง วนแป้ง : วนแป้งอย่างไรให้บาง วนง่าย จับกระจ่าอย่างไรให้ง่ายและถนัด จับหลักการหมุนของแต่ละคน หมุนเป็นเร็ว หมุนง่าย ๆ หมุนยังไงให้เร็ว ผิวหน้าแป้งเรียบเสมอกัน

@@ สอนวิธีการใส่ไส้ขนมเบื้อง : การใส่ไส้ ปริมาณที่เหมาะสม ไส้ครีมทำอย่างไร ไส้หวานใส่ยังไง ไส้คาวใส่แบบไหน หรือจะเป็นแบบไม่ใส่ครีม-หน้าแบบโบราณ ๆ 

@@ สอนการพับขนมเบื้อง : พับแบบไหนให้สวย ทำแบบไหนน่ารับประทาน

@@ สอนคิดต้นทุน : ต้นทุนมาจากไหน อะไรเท่าไหร่บ้าง ขายได้กำไรเท่าไหร่ การตั้งราคาขาย คำนวณรายได้ต่อเดือน

 

เรียนจริงปฏิบัติจริงทุกคน ทุกขั้นตอน

ตั้งแต่เริ่มต้น จนเปิดร้านเลยทีเดียวค่ะ

 

สอนและรับการฝึกฝน เพียงท่านละ 9,500.-  บาทเท่านั้นค่ะ

โอนเงินค่าเข้าเรียน 1,000.- บาท ชำระส่วนที่เหลือในวันที่เข้าเรียนค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งยืนยันจำนวนเงินโอนนั้นมาจากคุณ

วันที่มาเรียนไม่มีหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปตัวจริงจะชำระเต็มจำนวนนะคะ

 

"หลักสูตรนี้ไม่สามารถเลื่อนวันเรียน ณ วันที่เรียนได้

ฉะนั้น...ไม่เข้าเรียนถือว่า ยกเลิกการเรียนในวันที่จอง

ถ้าต้องการเรียนจะต้องจองเรียนใหม่ค่ะ

เช็ควันเรียนที่สามารถมาเรียนตามวันที่จองได้จริงนะคะ"

 

เรียนแบบ Private (ตัวต่อตัว) ท่านแรก 13,500.- บาท เรียน 2 คน 15,000.- บาท
(นัดวันเรียนได้เลยนะคะ)

(นัดวันและเวลาเรียนได้ จองวันเรียนโดยชำระส่วนแรก 5,000.-  บาท)

 

ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเข้ามาเรียน

โดยโอนเงินค่าคู่มือสูตร 6,500.- บาท 

แล้ว SMS แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร. 1-2 หมายเลข 

พร้อมโทร. ยืนยันอีกครั้ง จะจัดส่งเป็นคู่มือไปให้ ภายใน 3 วันทำการ

 

(สนใจติดต่อ "พิงค์ วานิลลา" Line : @pinkvanilla หรือ โทร. 094-6635145 ค่ะ)

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สนใจอยากเรียน
อยากทำอาชีพเสริม มีงานประจำทำอยู่แล้ว (ส่วนมากจะหยุดทุกวันอาทิตย์)
สถานที่เรียน ชั่วโมงเรียน เรียนกลุ่มราคา เรียนเดี่ยวราคา
นางสาวณัฐนันท์ เจี๊ยะจิ๋ว
นางสาวณัฐนันท์ เจี๊ยะจิ๋ว
119.42.87.x
6 พ.ย. 2558 17:10 น.
เรียนตามตารางสอนทีกำหนดไว้ เป็นการเรียนรวมกลุ่ม คนละ 6,500.- บาท ส่วนเรียนตัวต่อตัวคนแรก 9,500.- บาท คนต่อไป 7,500- บาท สามารถนัดวันเรียนได้โดยโทร. 094-6645145 นะคะ รายละเอียดการสอนขั้นตอนการสมัคร ตารางสอนและแผนที่ อยู่หน้าเวปนะคะ ศึกษารายละเอียดได้เลยค่ะ

ติดต่อ "พิงค์ วานิลลา" ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
12 พ.ย. 2558 13:02 น.
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Categories

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


 
Pink Vanilla

Drinks - Desserts

10.00 - 16.00 Hrs.

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก