lnwshop logo

สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้

สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้
สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 1สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 2สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 3สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 4สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 5สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 6สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 7สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 8สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 9สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 10สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 11สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 12สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 13สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 14สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 15สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 16สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 17สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 18สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 19สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 20สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 21สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 22สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 23สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 24สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 25สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 26สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 27สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 28สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 29สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 30สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 31สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 32สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 33สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 34สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 35สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 36สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 37สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 38สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 39สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 40สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 41สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 42สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 43สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 44สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 45สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 46สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 47สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 48สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 49สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 50สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 51สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 52สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 53สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 54สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 55สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 56สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 57สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 58สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 59สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 60สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 61สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 62สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 63สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 64สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 65สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 66สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 67สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 68สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 69สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 70สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 71สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 72สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 73สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 74สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 75สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 76สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 77สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 78สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 79สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 80สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 81สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 82สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 83สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 84สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 85สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 86สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 87สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 88สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 89สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 90สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 91สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 92สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 93สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 94สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 95สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 96สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 97สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 98สอนทำ บราวนี่ - ฟัดจ์บราวนี่ - บราวนี่ชีสเค้ก - ชาเขียว มัทฉะ บราวนี่ - บลอนดี้ thumbnail 99
หมวดหมู่ หลักสูตรที่สอน
ราคา 4,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 18 ก.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
หลักสูตร
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
Tags : สอนทำขนมปุยฝ้าย, ขนมปุยฝ้าย, ขนมหน้าแตก, ขนมถ้วยฟู, ขนมสาลี่, ขนมปังกรอบ, ปังกรอบ, สอนทำขนมปังกรอบเนยสด, เครปญี่ปุ่น, เครปกรอบ, เครปร้อน, เค้ก, เค้กมาม่อน, ขนมเค้ก, ขนมเค้กมาม่อน, มาม่อนเค้ก, Sponge Cake, เค้กสัญชาติฟิลิปินส์, สอนทำเค้กมาม่อน, สอนทำมาม่อนเค้ก, เรียนทำมาม่อนเค้ก, เรียนทำเค้กมาม่อน, สูตรเค้กมาม่อน, เปิดร้านเค้กมาม่อน, ซอสส้ม, ขนมเปี๊ยะ, เปี๊ยะ, เปี๊ยะปิ้ง, เปี๊ยะอบ, ขนมเปี๋ยจีน, ขนมเปี๊ยะโบราณ, ขนมเปี๊ยะแป้งบาง, เรียนทำขนมเปี๊ยะ, สอนทำขนมเปี๊ยะ, เค้กกล้วยหอม, เค้กใบเตย, เค้กหน้าฝอยทอง, เค้กกล้วยหอมอบ, สอนทำเค้กกล้วยหอม, เรียนทำเค้กกล้วยหอม, ใบเตย, สอนทำเค้กใบเตย, เรียนทำเค้กใบเตย, เค้กใบเตยหน้าฝอยทอง, ฝอยทอง, กล้วยหอม, บราวนี่, Brownie, ฟัดจ์บราวนี่, Fudge Brownie, ครีมชีสบราวนี่, บราวนี่ครีมชีสลายหินอ่อน, บราวนี่ลายหินอ่อน, ทูโทนบราวนี่, ช็อคโกแลต, ไวท์ช็อคโกแลต, อัลมอนด์, มะม่วงหิมพานต์, แมคคาเดเมีย, โอริโอ้, M&M, Cream Cheese Brownie, Two Tone Brownie, สอนทำบราวนี่, เรียนทำบราวนี่, เค้กช็อคโกแลต, บราวนี่เหนียวหนึบ, บราวนี่เนื้อเข้ม, บราวนี่อร่อย, พิมพ์บราวนี่, ซิลิโคน, บลอนดี้, มัทฉะบลอนดี้, ชาเขียวบลอนดี้, ชาเขียวมัทฉะบลอนดี้, ชาเขียวบราวนี่, ชาเขียวมัทฉะบราวนี่, มัทฉะบราวนี่, ทาร์ตบราวนี่ครีมชีส, ทาร์ตบราวนี่, ทาร์ตครีมชีสบราวนี่

·       ·       สอนทำบราวนี่ หน้าต่าง ๆ

    เช่น บราวนี่หน้าอัลมอนด์, เม็ดมะม่วงหิมพานต์,

    โอริโอ้, ช็อคโกแลตชิพ, แมคคาเดเมีย ฯลฯ

·       ·       สอนทำบราวนี่ชีสเค้ก

·       ·       สอนทำชาเขียวมัทฉะบราวนี่ (มัทฉะบลอนดี้)         

 

บราวนี่ เมนูขนมอบชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ด้วยรสชาติเข้มข้นหอมมันของช็อกโกแลต เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลหนึบหนับ ละลายในปาก เป็นที่โปรดปรานของเหล่าช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ทั้งหลาย

 

ในตำรา บราวนี่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของคุกกี้ชนิดหนึ่ง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sheet Cookies หรือคุกกี้แผ่นที่มีลักษณะคล้ายเค้กที่ไม่ขึ้นฟูมาก นิยมอบในถาดแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม อาจจะเคลือบหน้าด้วยช็อคโกแลต หรือโรยด้วยถั่วชนิดต่างๆ เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความอร่อยและดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น

 

และตามที่นักประวัติศาสตร์อาหารสันนิษฐาน ขนมเมนูนี้มีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกสมัยปลายศตวรรษที่ 19 โดยกล่าวว่าคนทำขนมได้ทำเค้กช็อกโกแลตโดยลืมใส่ผงฟู เค้กที่ออกมาแล้วเลยไม่ฟู ความบังเอิญนี้ทำให้เกิดกลายเป็นขนมชนิดใหม่ที่มีสีน้ำตาลเนื้อแน่น และกลายเป็นที่มาของชื่อ “Brownie”

 

รายละเอียดการสอนในหลักสูตรนี้ :-

@@ สอนสูตรทำขายจริง เปิดร้านขายได้เลย รสชาติเข้มข้น อร่อย

@@ สอนทำบราวนี่เนื้อหนึบ เหนียว ฉ่ำ เข้มช็อคโกแลต

@@ สอนทำชาเขียวมัทฉะบราวนี่ หรือที่เรียกว่า มัทฉะบล็อนดี้ เนื้อเหนียว ฉ่ำ เข้มมัทฉะแท้ ๆ จากญี่ปุ่น

@@ สอนสูตรและวิธีการทำแบบประยุกต์ให้ง่ายและรวดเร็ว เข้ากับปัจจุบัน     

@@ สอนทำบราวนี่แต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนผสม อบ และบรรจุแพ็คเกจ

@@ สอนและแนะนำท็อปปิ้งสำหรับบราวนี่หน้าต่าง ๆ เช่น อัลมอนด์ แมคคาเดเมีย โอริโอ้ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ    

@@ สอนทำบราวนี่ 3 แบบ 1. บราวนี่ หน้าต่าง ๆ  2. บราวนี่ชีสเค้ก 3. ชาเขียวมัทฉะบราวนี่ (มัทฉะบลอนดี้)       

@@ สอนการใช้เตาอบ เลือกใช้เตาอบแบบไหน แบบเริ่มต้นงบน้อยเตาเล็ก หรือทำแบบมืออาชีพเตาใหญ่ จะเปิดเป็นร้านหรือส่งตามร้านต่าง ๆ     

@@ บอกวิธีการตวง : ตวงยังไงให้รวดเร็ว ไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อย

@@ บอกวิธีเทียบหน่วยการตวงแต่ละประเภท

@@ สอนให้รู้จักชนิดของแป้ง และส่วนผสมแต่ละประเภทของเบเกอร์รี่ : วัตถุดิบแต่ละชนิดแตกต่างกัน สอนให้รู้จักการจะนำแป้งชนิดไหนไปใช้ทำอะไรให้ถูกต้อง

@@ บอกสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ : ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เลือกใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด

@@ บอกคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิด : วัตถุดิบแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร

@@ สอนวิธีทำทุกขั้นตอนจนขนมออกมาสวยน่ารับประทาน และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน 

@@ สอนการเลือก Packaging : ใส่ภาชนะ หรือ Packing อย่างไรให้เก็บไว้ได้นาน ดูสวยงาม ดึงดูดให้ซื้อ หรือนำไปเป็นของฝาก

@@ สอนคิดต้นทุน : มีต้นทุนแต่ละครั้งเท่าไหร่ แต่ละชิ้นเท่าไหร่ คิดยังไง แล้วจะตั้งราคาขายเท่าไหร่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :-    

-      ในแต่ละครั้งรับเพียง 4 ท่านเท่านั้น เพื่อให้เข้าถึงและได้ปฏิบัติจริง   

-      โอนจองค่าเข้าเรียนก่อนวันเรียนล่วงหน้า (ไม่น้อยกว่า 2-3 วัน)

-      อุปกรณ์-วัตถุดิบพร้อมสอน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในวันเรียน

-      เรียนเพียง 1 วันตามเวลาก็สามารถทำขายได้ สอนแบบเข้าใจง่ายทำได้จริง

-      มั่นใจสูตรทำออกมาอร่อย กลับไปทำได้เหมือนที่เรียน สูตรเป๊ะ

-      เริ่มเรียน 10.00 – 14.30 น. หรือจบหลักสูตร (มาถึงก่อนเวลาเรียน)

-      สถานที่เรียนอยู่ที่ เพชรบุรี ซอย 5 ราชเทวี ตึกสีเขียวปากซอยนะคะ

-      การเดินทางและที่จอดรถตามแผนที่บนหน้าเวปไซต์นะคะ

-      ผู้ติดตามไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้และไม่มีที่รับรอง ให้มาส่งและมารับตามเวลาเลิกเรียนนะคะ

 

เรียนจริง – ปฏิบัติจริงทุกคนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเปิดร้านเลยทีเดียวค่ะ

สอนเพียงท่านละ 4,500.- บาทเท่านั้นค่ะ

โอนเงินค่าเข้าเรียน 1,000.- บาท ชำระส่วนที่เหลือในวันที่เข้าเรียนค่ะ

หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งยืนยันจำนวนเงินโอนนั้นมาจากคุณ

วันที่มาเรียนไม่มีหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปตัวจริงจะชำระเต็มจำนวนนะคะ
 

เรียนแบบ Private (ตัวต่อตัว) ท่านละ 7,500.- บาท เรียน 2 คน 10,000.- บาท

(นัดวันและเวลาเรียนได้ ชำระค่าเรียนส่วนแรก 2,500.- บาท)

 

ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเข้ามาเรียน

โดยโอนเงินค่าหลักสูตร 4,500.- บาท

แล้ว SMS แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร. 1-2 หมายเลข 

พร้อมโทร. ยืนยันอีกครั้ง จะจัดส่งเป็นคู่มือไปให้ ภายใน 3 วันทำการ

   

สนใจโปรดติดต่อ "พิงค์ วานิลลา" โทร. 094-6635145

Inbox หรือกล่องข้อความใน www.facebook/pinkvanillafanclub

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Categories

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)


 
Pink Vanilla

Drinks - Desserts

10.00 - 16.00 Hrs.

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก